понеділок, 10 березня 2014 р.

2013 рік - «Рік дитячої творчості»

Протягом року наш дошкільний заклад працював творчо та натхненно над цим питанням, тому що саме сприйняття, розуміння прекрасного починається саме в дитинстві. Основним завданням нашого дошкільного закладу є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та пізнавальної активності. Художньо-естетичний розвиток дітей є для нашого колективу основним напрямком роботи з дітьми. Через індивідуальний підхід до кожної дитини та співпрацю з батьками педагогічний колектив забезпечує загальний розвиток дитини, який буде слугувати підґрунтям для набуття нею в подальшому спеціальних умінь і навичок, формування особистісних якостей.

Протягом року були проведені основні заходи: